banner
บทความ
911
19 / ม.ค. / 2564 บทความ Mobile reviews admin

เอกซเรย์เด็กเร่ร่อนกลุ่มเปราะบางกลางกรุงเข้าไม่ถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน ใส่ใจ...ทุกวันคือ “วันเด็ก”

“เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม” คำขวัญวันเด็กประจำปี 2564 ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบให้กับเด็กไทย ทุกปีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจะระดมจัดกิจกรรมพร้อมมอบขอขวัญให้เด็กได้สนุกสนานแต่ปีนี้ด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19

อ่านต่อทั้งหมด +
847
24 / ธ.ค. / 2563 บทความ Mobile reviews admin

โควิด-19 ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (ตอนที่ 1 ทุนการศึกษา)

ด้วยการเกิดโรคโควิด-19 ในประเทศไทย มีเพื่อนพ้อง น้องพี่ แม้แต่คนในครอบครัว ถามคำถามแบบคลาสิคมาก “เหนื่อยไหม” ถ้าจะตอบว่าไม่เหนื่อย ช่างโลกสวยประมาณไหน ครู ตอบ ว่าเหนื่อยมาก ด้วยเหตุผล กลุ่มเป้าหมายของครู เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะติดโควิด-19 แต่ช่

อ่านต่อทั้งหมด +
850
16 / ธ.ค. / 2563 บทความ Mobile reviews admin

โควิด -19 เด็กลูกกรรมกรก่อสร้าง (ตอนที่ 4)

ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2563 เป็นต้น ทางโครงการครูข้างถนน กับโรงเรียนเด็กก่อสร้างเคลื่อนที่ แทบจะปรับการทำงานเป็นเนื้อนาเดียวกัน ด้วยเหตุผลคนน้อยมาก การทำงานบางครั้งต้องใช้พลัง กำลัง ขอคน เพื่อปรับกิจกรรม และงานลงพื้นที่ เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดถึงเด

อ่านต่อทั้งหมด +
7 / ธ.ค. / 2563 บทความ Mobile reviews admin

โควิด-19 กับเด็กลูกกรรมก่อสร้าง (ตอนที่ 3)

การลงพื้นที่ติดภาคสนาม ในขณะที่เกิดการระบาดโควิด-19 ทางโรงเรียนเด็กก่อสร้างเคลื่อนที่ ยังลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องสลับกับงานครูข้างถนน บางวันก็ใช้วิธีการว่า ลงพื้นที่ แหล่งก่อสร้างตอนเช้า เมื่อเสร็จก็ลุยต่อไปยังพื้นที่ข้างถนน/คนไร้บ้าน/เด็กเร่ร่อน

อ่านต่อทั้งหมด +
1 / ธ.ค. / 2563 บทความ Mobile reviews admin

โควิด-19 กับเด็กลูกกรรมกรก่อสร้าง (ตอน 2)

เมื่อทีมงานโรงเรียนเด็กก่อสร้างเคลื่อนที่ ได้ลงชุมชนเสือใหญ่อุทิศ โดยคนประสานงานในพื้นที่ บอกกับครูว่า ชุมชนอื่นๆ เขาได้แจกถุงยังชีพกันหมด ยกเว้นกลุ่มคนที่อยู่ในซอยจันเกษม26-9 จำนวน กว่า 60 หลังคา แต่ที่แย่ที่สุดมีประมาณ 13 ครอบครัว เด็กกว่า 30 คนเ

อ่านต่อทั้งหมด +
25 / พ.ย. / 2563 บทความ Mobile reviews admin

โควิด-19 กับเด็กลูกกรรมกรก่อสร้าง (ตอนที่ 1)

เมื่อรัฐบาลได้มีประกาศให้ทุกคน อยู่กับบ้าน ทำงานที่บ้าน โรงเรียนปิดตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม 2563 การประกาศครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ให้ประชาชนทุกคนอยู่กับพื้นที่ งานทุกอย่างยุติ เหมือนเด็กก่อสร้างไม่ได้รับผลกระทบ แต่ความเป็นจริง ทางโรงเรียน

อ่านต่อทั้งหมด +
504
25 / พ.ย. / 2563 บทความ Mobile reviews admin

สะพานชีวิต...กับภารกิจช่วงปิดเทอม

โครงการสะพานชีวิต...กับภารกิจเปลี่ยนชีวิตที่เปื้อนฝุ่นของเด็กน้อยให้มีอนาคตสดใสและมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

อ่านต่อทั้งหมด +
519
4 / พ.ย. / 2563 บทความ Mobile reviews admin

ข่าวสารสร้างสรรค์เด็ก เดือนตุลาคม 2563

ด้วยพลังแห่งความรัก สร้างความหวังและความฝันแก่พวกเขา ติดตามความเป็นไปของชีวิตกับการทำงานของชาวสร้างสรรค์เด็ก

อ่านต่อทั้งหมด +
436
19 / ต.ค. / 2563 บทความ Mobile reviews admin

กิจกรรมดี..มากคุณค่า..ของนักศึกษา...ที่บ้านสร้างสรรค์เด็ก

18 ต.ค. 2563 นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ปี1-ปี2 จำนวน 13 คน มาทำกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัยกับเด็กๆมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก...

อ่านต่อทั้งหมด +
597
7 / ต.ค. / 2563 บทความ Mobile reviews admin

ข่าวสารสร้างสรรค์เด็ก ประจำเดือนกันยายน 2563

ติดตาม...การช่วยเหลือคนด้อยโอกาสและความก้าวหน้าการดำเนินการของโครงการต่าง ๆในช่วงเดือนกันยายน 2563

อ่านต่อทั้งหมด +
468
1 / ต.ค. / 2563 บทความ Mobile reviews admin

โครงการน้ำใจสู้ภัยโควิด-19... #พาเด็กน้อยเข้าโรงเรียน

การรุกออกไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ตามการลากเส้นปูพรมพื้นที่ที่มีครอบครัวเร่ร่อน กลุ่มคนไร้บ้าน ปลูกเพิงพักเพื่ออาศัย มูลนิธิฯได้ช่วยเหลือเด็กเล็กๆที่อยู่ในสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมเหล่านี้เข้ามาอยู่ที่มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

อ่านต่อทั้งหมด +
413
30 / ก.ย. / 2563 บทความ Mobile reviews admin

โครงการน้ำใจสู้ภัยโควิด-19...#ชมรมพลังไทย ใจอาสา กลุ่ม ปตท.

สายธารน้ำใจจากคนไทย หลั่งไหลไม่ขาดสาย ช่วยสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กกับผู้ด้อยโอกาสในสังคม

อ่านต่อทั้งหมด +
367
28 / ก.ย. / 2563 บทความ Mobile reviews admin

โครงการน้ำใจสู้ภัยโควิด-19...#ติดตามการช่วยเหลือ

เรายังคงลงพบปะ ค้นหา ผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งน้ำใจจากท่านถึงมือพวกเขา ร่วมบุญกับเราได้ด้วยการบริจาคเงิน 300 บาท/1ครอบครัวยากจน

อ่านต่อทั้งหมด +
479
24 / ก.ย. / 2563 บทความ Mobile reviews admin

โครงการทุนการศึกษา#ช่วยเด็กน้อยได้เรียนต่อเนื่อง

มีเด็กมากมายในชนบท ที่ประสบปัญหาไม่มีเงินค่าเล่าเรียน บ้างต้องออกกลางคัน บ้างไม่สามารถเรียนต่อในระดับสูงขึ้น...สามารถช่วยเหลือเด็ก ๆด้วยการมอบทุนการศึกษา...เพื่อเด็กๆจะได้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไป

อ่านต่อทั้งหมด +
439
23 / ก.ย. / 2563 บทความ Mobile reviews admin

โครงการครูชุมชน#เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ตามหาเด็กน้อยไปรับสวัสดิการจากรัฐ ... เด็กน้อยอิ่มท้องมากขึ้น...พ่อแม่คลายกังวลได้บ้าง...คือภารกิจของครูชุมชน

อ่านต่อทั้งหมด +
415
18 / ก.ย. / 2563 บทความ Mobile reviews admin

โครงการครูชุมชน #เบี้ยความพิการ

...เด็กพิการไม่สามารถเรียกร้องสิทธิเพื่อตนเองได้...พาพวกเขาให้ถึงสวัสดิการรัฐ...เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ...

อ่านต่อทั้งหมด +
461
15 / ก.ย. / 2563 บทความ Mobile reviews admin

โครงการน้ำใจสู้ภัยโควิด-19...

เรายังคงลงพบปะ ค้นหา ผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งน้ำใจจากท่านถึงมือพวกเขา ร่วมบุญกับเราได้ด้วยการบริจาคเงิน 300 บาท/1ครอบครัวยากจน

อ่านต่อทั้งหมด +
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>