banner
จันทร์ ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 แก้ไข admin

ครูข้างถนน


 

เด็กเร่ร่อน หรือ เด็กข้างถนน หมายถึง เด็กที่ออกจากบ้าน เพราะทนสภาพบีบคั้นต่างๆ นานา ภายในบ้านไม่ไหว เช่น ถูกลงโทษหรือทำร้ายรุนแรง ถูกข่มขืนกระทำชำเรา ถูกทอดทิ้ง  ขาดการเอาใจใส่ดูแลจากครอบครัว เด็กเหล่านี้มีอายุตั้งแต่ 5-17 ปี ส่วนใหญ่เป็นเด็กชาย มาจากครอบครัวทุกฐานะ อาชีพ ทุกจังหวัด ประมาณกันว่าทั่วประเทศมีอยู่ราว 30,000 คน ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่อื่นๆ เช่น เชียงใหม่ พัทยา อุดรธานี ขอนแก่น  เมื่อ เด็กออกจากบ้านมาใช้ชีวิตเร่ร่อนแล้ว จะทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอด ตั้งแต่ขอทาน เช็ดกระจก เก็บขยะขาย รับจ้างทั่วไป จนถึงการทำผิดกฎหมาย ได้แก่ ลักขโมย ขายสิ่งเสพติด ค้าบริการทางเพศ  ส่วนที่พักหลับนอน จะพักในที่ปลอดภัยจากการไล่จับของเจ้าหน้าที่ ได้แก่ ตึกร้าง ซอกสะพาน อุโมงค์ โบกี้รถไฟ สวนหย่อมสาธารณะ บางกลุ่มที่เข้าสู่วัยรุ่น และหาเงินได้ง่ายจากการทำสิ่งผิดกฎหมาย จะพัฒนาไปสู่การเช่าหอพัก       

ความเคลื่อนไหว…ครูข้างถนน 


         มูลนิธิฯได้เป็นผู้ริเริ่มทำงานครูข้างถนนขึ้นในประเทศไทย ทำงานช่วยเหลือและดูแลเด็กเร่ร่อน· เด็กขอทาน เฝ้าตรวจตรา ติดตามปัญหาเด็กอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่รังสิตซึ่งเป็นพื้นที่ทิศเหนือของกรุงเทพมหานครมีความเจริญเติบโตและขยายเมืองอย่างรวดเร็ว เป็นพื้นที่ดึงดูดความสนใจของคนทั่วไปเป็นอย่างดี และมักจะมีเด็กเร่ร่อนคนขอทานปะปนอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว มีศูนย์การค้าใหญ่โต รวมถึงสถานบันเทิงโรงภาพยนตร์จำนวนมาก เด็กเร่ร่อนขอทาน มักจะมีให้เห็นจนชินตา ส่วนใหญ่เป็นเด็กต่างด้าวขอทานตามสะพานลอย หรือเส้นทางที่มีผู้คนสัญจรไปมา ในบางครั้งอาจเห็นผู้หญิงนำเด็กอ่อนแบเบาะขอทานเรียกร้องความสนใจจากบุคคล ทั่วไป เป็นที่น่าเวทนา น่าสงสาร

        ครูข้างถนนยังคงทำงานหนักอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือเด็กและบุคคลที่ทุกข์ยากโดยประสานงานขอความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ ที่มีบทบาทโดยตรง ทั้งติดตามหาญาติ ครอบครัวของเด็ก เด็กบางส่วนครูข้างถนนส่งต่อไปยังบ้านสร้างสรรค์เด็ก

        ปัญหาของเด็กเร่ร่อน ยังไม่หมดไป เพียงระยะเวลาอันสั้น ตราบใดที่ความเจริญยังรุกคืบ และยังดึงดูดความสนใจของเด็กที่มีพื้นฐานชีวิตครอบครัวไม่เข้มแข็งให้ออกมาหาชีวิตอิสระอย่างไร้จุดมุ่งหมาย


 

วัตถุประสงค์

1.     เพื่อให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กเร่ร่อนซึ่งตกอยู่ในภาวะยากลำบากโดยนำเด็กเข้ารับการฟื้น   และพัฒนาในบ้านสร้างสรรค์เด็ก

2.      เพื่อส่งเด็กเร่ร่อนกลับคืนสู่ครอบครัวหรือไปทำงานในอาชีพที่เหมาะสม

3.      เพื่อส่งเด็กเร่ร่อนไปยังองค์กรหรือหน่วยงานที่เหมาะสมกับเด็ก

 

การดำเนินงาน

1.      ส่งครูข้างถนนไปตามพื้นที่ต่างๆ ที่สำรวจพบเด็กหรือได้รับแจ้งว่ามีเด็กเร่ร่อนใช้ชีวิตอยู่

2.      ครูข้างถนนจะคลุกคลีและสร้างสัมพันธ์ที่ดีเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับเด็ก

3.      นำเด็กที่ยินยอมพร้อมใจแล้ว เข้าสู่บ้านเปิดหรือหน่วยงานที่เหมาะสม เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กต่อไป

4.      ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในลักษณะของเครือข่ายเพื่อร่วมกันป้องและ  แก้ไขปัญหาเด็กเร่ร่อนในภาพรวม  

อ่านบทความเกี่ยวกับงานครูข้างถนนได้ที่นี่

78.ห้องเรียน...ข้างถนน (ตอนที่ 2) ประวัติผมเอง

77.ห้องเรียน...ข้างถนน (ตอนที่ 1)

76.อิ่มท้องแค่วันละ...มื้อ

75.บ้านผม........ ผมอยู่ได้….

74.ใกล้ตาย... ถึงได้สิทธิของความเป็นคน

73.สารพัดโรค...กับคนบนถนน

72.เรื่องจริงในวันสตรีสากล....... กับหญิงชาวกัมพูชา

73.ครู.....เข้าข้างคุณหมอ

72.สวนสนุกในโรงพยาบาล.... ของเด็กเร่ร่อนต่างด้าว

71.ประคองกันไป...เพื่อให้เขายืนได้

70.คนด้อยโอกาสช่วยกันเอง

69.สถานการณ์เด็กเร่ร่อนบนท้องถนนในประเทศไทย จากการสัมมนา 4 ภาค

67.ขายพวงมาลัย...ก็ถูกจับ

66.คนไทยต้องมีบัตร... ใช่ไหม

65.แม่หาลูก.....ลูกหาแม่

64.นักดนตรี ข้างถนน

63.ความผิดใคร หมาจรจัดกัดเบ้าตาเด็ก

62.ทุกข์ของแม่และเด็กเร่ร่อนต่างด้าว ในกระบวนการยุติธรรม (ตอนที่สอง)

61.ทุกข์ของแม่และเด็กเร่ร่อนต่างด้าว ในกระบวนการยุติธรรม (ตอนที่หนึ่ง)

60.ชีวิตของเด็กเร่ร่อนใต้สะพานทางด่วน

59.แม่จำเป็น...

58.ผมเป็นคนไทยเหมือนกัน....นะ

57.ครูข้างถนน ครูของคนไร้รักตัวน้อย

56.ผมเกิดมาทำไม......

55.บ้าน .....ของคนเร่ร่อน/ เด็กเร่ร่อน

54.เด็กเร่ร่อนวัยรุ่น ใต้ทางด่วนสุขุมวิท 1

53.ชีวิตเหมือนเคราะห์ซ้ำ....กรรมซัด ตอนที่สาม

52.ชีวิตเหมือนเคราะห์ซ้ำ....กรรมซัด ตอนที่สอง

51.ชีวิตเหมือนเคราะห์ซ้ำ....กรรมซัด ตอนที่หนึ่ง

50.เมื่อไร..แม่จะกลับมา

49.สถานการณ์ของเด็กเร่ร่อน กลุ่มแม่และเด็กเร่ร่อนต่างด้าว ปี 2559

48.ขอเงิน..ส่งลูกเรียน

47.น้ำตาของแม่….ในห้องกัก

46.อยากหา....แม่

45.บทเรียนราคาแพงตายอย่างสุนัข....ข้างถนน

44.หมาจรจัด...กับเด็กเร่ร่อน

43.สลาม....ที่ซอยนานา

42.ความผิดของผมหรือ!!.. ที่ไม่ไปเรียน

41.พ่อค้าตัวน้อย...ขายขนมเลี้ยงครอบครัว

40.พวกฉันรัก.....ในหลวง

39.พวกเรา..รักในหลวง ของปวงประชา

38.มีชีวิตอยู่ได้ด้วยเศษขยะ...ในถัง

37.งานถัก..เลี้ยงลูก

36.ไปก็ไป... ครู

35.ผู้สูงอายุ...กับการอยู่เพื่อลูกหลาน

34.ร้อยมาลัยเลี้ยงคนในครอบครัว

33.ที่ซุกหัวนอน

32.เรื่องสั้น...ผมไม่มีบ้าน

31.ครอบครัวเร่ร่อน...เร่ร่อนพร้อมครอบครัว

30.เด็กเร่ร่อน.. ใช้ชีวิตในร้านเกม

29.เด็กเร่ร่อน.....จากชุมชนกีบหมู

28.อยากเรียน..ต้องได้เรียน ...คุณภาพของเด็กในอาเซียน

27.สุนัขหรือเด็กที่ต้องดูแล ...บนถนน

26.เด็กขายดอกจำปี..ขายมาลัย แยกยมราช

25.งานครูข้างถนน..เร็ว รุก แสวงหาความร่วมมือและทางออก ด้วยกัน

24.ขายของ ......เลี้ยงชีวิต ตอน สาม

23.ขอทานเพื่อเลี้ยงชีวิต ....ตอนที่สอง

22.ขอทานเพื่อเลี้ยงชีวิต...ตอนที่หนึ่ง...

21.จากการทำงานมา 10 ปี บนพื้นที่หัวลำโพง…..

20.ดูแลลูกค้าดั่งพระเจ้า...

19.ขายแรงงานเพื่อเลี้ยงครอบครัว เด็กเร่ร่อนเกาะซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย...

18.เด็กเร่ร่อนต่างด้าวเรียนหนังสือ

17.งานครูข้างถนน

16.ใบเกิด..ความสำคัญกับเด็กเร่ร่อนต่างด้าว

15.กระเป๋าสองใบ...สู่งานวิจัย

14.ชีวิตคนค่าเท่ากันไหม

13.เด็กเร่ร่อนคือใคร? ใครคือเด็กเร่ร่อน

12.สถานการณ์การคุ้มครองเด็กต่างด้าวที่เดินทางเข้าประเทศไทยโดยลำพังหรือแยกจากผู้ปกครอง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

11.เด็กเร่ร่อนวัยรุ่นกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในสังคมไทย

10.การทำงานช่วยเหลือผู้สูงอายุบนถนน

9.สถานการณ์เด็กเร่ร่อน ณ พ.ศ. นี้

8.เด็กเร่ร่อนคือใคร และใครบ้างที่เป็นเด็กเร่ร่อน

7.สถานการณ์ของคนบนถนนในเมืองใหญ่และกรุงเทพมหานคร

6."ครูข้างถนน" ยิ่งกว่าร้านเซเว่นฯ พันธกิจนี้....ไม่มีคำว่า"ปิดเทอม"

5.การพัฒนาศักยภาพเด็กด้อยโอกาส เด็กชายขอบ เพื่อเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน

4.ประตูด่านเปิด..ก็โอกาสของเด็กเร่ร่อนกัมพูชา

3.โอกาสทางการศึกษา ของเด็กเร่ร่อนแม่สอด

2.ขอพื้นที่ให้เด็กเร่ร่อนได้มีที่ยืน...ในสังคม

1.สถานการณ์การคุ้มครองเด็กต่างด้าวที่เดินทางเข้าประเทศไทยโดยลำพังหรือแยกจากผู้ปกครอง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล