banner
บทความ
18 / ม.ค. / 2566 บทความ Mobile reviews admin

จากสลัมถึงห้องเรียน:บนเส้นทางที่ท้าทายและโอกาสไปถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ของเด็กจนเมืองในมหานครกรุงเทพ

“มหานคร” หรือ “Megacity” เป็นคำสำคัญที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องในกระแสการพัฒนาของศตวรรษปัจจุบัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการตั้งถิ่นฐานและดำรงชีวิตของผู้คนที่มีแนวโน้มขยับย้ายจากชนบทมาอาศัยในเมืองมากขึ้น ด้วยเหตุปัจจัยหลายประการ ตั้งแต่บริการสาธารณะที่ครบครั

อ่านต่อทั้งหมด +
24 / ก.ค. / 2565 บทความ Mobile reviews admin

กล่องห้องสมุดโรงเรียนเด็กก่อสร้างเคลื่อนที่

ด้วยโครงการโรงเรียนเด็กก่อสร้าง ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 แล้ว การทำงานจึงปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กลูกกรรมกรก่อสร้าง การสอน การเขียน การฟัง การพูด เป็นภาษาไทย การเข้าถึงแคมป์งาน มีบางแห่ง ที่ไม่ให้ทางโรงเรียนเด็กก่อสร้า

อ่านต่อทั้งหมด +
20 / มิ.ย. / 2565 บทความ Mobile reviews admin

นโยบายกับทางปฏิบัติ เรื่อง การจดทะเบียนการเกิด

ช่วงนี้เป็นช่วงการนำเด็กเร่ร่อนต่างด้าว/เด็กลูกกรรมกรก่อสร้างต่างด้าว เข้าเรียน แต่เกือบทุกโรงเรียนยังเรียกร้องเรื่องใบเกิดของเด็ก ถ้าใครไม่มีใช่ว่าโรงเรียนจะรับ ถึงแม้พวกครูถือคัมภีร์ มติ ครม. ปี 35 แก้ไข ปี 2548 ที่ว่าด้วย การเข้าเรียนของเด็กไม่มีเ

อ่านต่อทั้งหมด +
17 / มิ.ย. / 2565 บทความ Mobile reviews admin

กว่า 5 ปี ที่บัตรประชาชนหล่นหาย

กว่า 5 ปี ที่บัตรประชาชนหล่นหาย ลุงปรีชา อายุ 76 ปี ที่ไปทำบัตรประชาชนหล่นหาย เพราะเป็นผู้สูงอายุ ความหลง ลืมเป็นเรื่องปกติ

อ่านต่อทั้งหมด +
17 / มิ.ย. / 2565 บทความ Mobile reviews admin

มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก...ส่งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค

มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก...ส่งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับครอบครัวซึ่งมีเด็กเล็กต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน!!!

อ่านต่อทั้งหมด +
9 / มิ.ย. / 2565 บทความ Mobile reviews admin

โอกาสทางการศึกษา กับภาระของครอบครัว

ในช่วงปลายเดือนเมษายน จนถึงต้นเดือนมิถุนายน ของทุกปี โครงการครูข้างถนน/โครงการเด็กก่อสร้างเคลื่อนที่ ที่ลุยงานกันในพื้นที่ ต้องมาบริหารจัดการ 2 -3 เรื่องด้วยกันตั้งแต่ - สำรวจเด็กที่ต้องการเข้าเรียน เพื่อการทำประวัติของเด็ก เป็นรายบุคคล ทั้งกลุ่มที

อ่านต่อทั้งหมด +
3 / พ.ค. / 2565 บทความ Mobile reviews admin

อายุ 15 ปี ได้เป็นหัวหน้าครอบครัว

ครูคะ ทางคุณบังเซ็นต์ รองประธานกรรมการชุมชนคลองส้มป่อย ขอความอนุเคราะห์ มาอีกหนึ่งกรณีคะครู กรณีศึกษานี้ลำบากจริง จริง หอบน้องๆอีกสองคนมาอาศัยมะอยู่ (มะ หมายถึง น้องสาวของยาย ซึ่งยายแท้ๆ ก็ไม่ได้อยู่แล้วในชุมชน มะให้มาอาศัยนอนที่บ้านพักในชุมชน รว

อ่านต่อทั้งหมด +
4 / ม.ค. / 2565 บทความ Mobile reviews admin

การบริหารจัดการ เด็กที่ติดโควิด-19(เด็กเร่ร่อน/เด็กลูกกรรมก่อสร้าง ตอนที่ 5 ) กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงพื้นที่ แคมป์งานก่อสราง

ด้วยการประกาศของรัฐบาล ให้คนงานก่อสร้างหยุดงานทุกแคมป์งาน ความปั่นป่วนกับคนงานก่อสร้างเกิดความโกลาหลเกิดขึ้นอย่างมากมาย เริ่มตั้งแต่

อ่านต่อทั้งหมด +
27 / ธ.ค. / 2564 บทความ Mobile reviews admin

การบริหารจัดการ เด็กที่ติดโควิด-19(เด็กเร่ร่อน/เด็กลูกกรรมก่อสร้าง ตอนที่ 4 ) ทีมงานต้องกลายเป็นหมอเถื่อน

เมื่อมีการระบาดของโควิด-19 แบบเอาไม่อยู่ ทีมงานครเองก็ไม่คาดว่าจะระบาดแบบรวดเร็วกลุ่มคนที่ด้อยโอกาส แบบไม่มีทางเลือก ตั้งแต่สลัมคลองเตย ลามมาถึงกลุ่มคนใช้แรงงานในแหล่งก่อสร้างจนรัฐบาลต้องมี ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถ

อ่านต่อทั้งหมด +
21 / ธ.ค. / 2564 บทความ Mobile reviews admin

การบริหารจัดการ เด็กที่ติดโควิด-19(เด็กเร่ร่อน/เด็กลูกกรรมก่อสร้าง ตอนที่ 3 ) การระบาดกระจายไปแคมป์งานก่อสร้างอื่นๆ

การควบคุมให้อยู่ในพื้นที่ หลักสี่ ไม่ได้เป็นไปตามที่หน่วยงานภาครัฐกำหนด เพราะได้มีการเคลื่อนย้ายคนงานก่อสร้างที่เป็นกลุ่มคนต่างด้าว โดยเฉพาะชาวพม่า ที่เคลื่อนตัวได้เร็วมาก โดยการหลบหนีออกในช่วงกลางคืนแล้วไปอาศัยอยู่กับญาติในแคมป์งานอื่นๆ

อ่านต่อทั้งหมด +
13 / ธ.ค. / 2564 บทความ Mobile reviews admin

การบริหารจัดการ เด็กที่ติดโควิด-19(เด็กเร่ร่อน/เด็กลูกกรรมก่อสร้าง ตอนที่ 2 )

ครู เด็กของครูติดโควิด-19 กันจำนวนมากใช่ไหม ใช่เลยค่ะ มีทั้งเด็กเร่ร่อนไทยชั่วคราว/เด็กเร่ร่อนต่างด้าว แต่ตอนี้กำลังลาม มาถึงเด็กลูกกรรมกรก่อสร้าง

อ่านต่อทั้งหมด +
7 / ธ.ค. / 2564 บทความ Mobile reviews admin

การบริหารจัดการ เด็กที่ติดโควิด-19(เด็กเร่ร่อน/เด็กลูกกรรมก่อสร้าง ตอนที่ 1 )

หลายคน/หลายหน่วยงาน ว่า ครูจัดการกับเด็กที่ติดโควิดอย่างไร บ้าง แล้วเด็กที่ติดโควิด-19 ครูเองต้องเผชิญปัญหาอย่างไร สำหรับการทำงานครูเปลี่ยนวิธีการทำงานรูปแบบไหน ถึง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง

อ่านต่อทั้งหมด +
22 / พ.ย. / 2564 บทความ Mobile reviews admin

ช่วยเหลือกรณีศึกษา...ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

ด้วยโครงการครูข้างถนน จะต้องลงสำรวจพื้นที่ บนท้องถนนหลายสายด้วยกัน ตั้งแต่โรคโควิด-19 มาทั้งสี่ระลอก สำหรับตัวครูเองถูกสั่งห้ามลงพื้นที่ ด้วยทุกคนเป็นห่วงครูที่มีโอกาสติดโควิด-19 มากกว่าชาวบ้านเขา

อ่านต่อทั้งหมด +
15 / พ.ย. / 2564 บทความ Mobile reviews admin

ชีวิตที่ไม่เท่ากัน…..เราต้องสู้

ด้วยโควิด-19 ตั้งแต่ระลอกแรก /ระลอกที่ 2 จนมาถุงปัจจุบัน เป็นระลอก 3 ระลอก 4 เกิดขึ้นสมบูรณ์แบบ แล้วทีท่าจำนวนคนที่ติดโควิด-19 ก็ยังเป็นหมื่นคนทุกวัน และมีคนตาย ไม่ต่ำกว่า 100 คน เป็นการสูญเสียทรัพย์กรมนุษย์ทุกเพศ/ทุกวัย แต่สำหรับผู้สูงอายุ และบุค

อ่านต่อทั้งหมด +
4 / ต.ค. / 2564 บทความ Mobile reviews admin

100 ครอบครัว กับ บริษัท บีคัมเวลท์ จำกัด

เมื่อได้รับการติดต่อว่าทางบริษัท บีคัมเวลท์ จำกัด เพื่อมีความประสงค์ช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด ด้วยการมอบทุนทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวที่มีเด็กแรกเกิดหรือเด็กเล็ก ที่พ่อแม่ผู้ปกครองติดเชื้อโควิด-19 ได้รับผลกระทบไม่สา

อ่านต่อทั้งหมด +
25 / มิ.ย. / 2564 บทความ Mobile reviews admin

โควิด-19 ทำไมการแพร่กระจายในแหล่งก่อสร้างจึงรวดเร็วมาก (ตอนที่ 2 )

ด้วยเสาร์-อาทิตย์นี้ รับโทรศัพท์ ทั้งนักข่าวที่ถามแต่ตัวเลข แต่ไมใครถามถึงกระบวนการและข้อเสนอถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกกลุ่มที่โทรประสานงานตลอดเวลา คือพ่อบ้านแต่ละแคมป์ก่อสร้างถึงกระบวนการจัดการกลุ่มแม่และเด็กก่อน ซึ่งเป็นที่น่ายินดี พ่อบ้านได้นำ

อ่านต่อทั้งหมด +
3 / มิ.ย. / 2564 บทความ Mobile reviews admin

ครูจิ๋ว-ทองพูล บัวศรี: เรื่องเล่าจากครูข้างถนน ถึงเด็กตกขอบที่ไม่ถูกมองเห็น

ลูกกรรมกรก่อสร้างถูกพูดถึงน้อยมาก ถามว่าเขามีตัวตนไหม แน่นอนว่ามี เพราะถ้าคุณเข้าไปทำงานกับเด็ก จะเห็นว่ามีเด็กซ่อนอยู่ในแคมป์ก่อสร้างเยอะมาก ถ้ามีคำว่าไร้ขอบ พวกเขายิ่งกว่าไร้ขอบ เรียกว่าตกขอบเลยก็ว่าได้”

อ่านต่อทั้งหมด +
25 / พ.ค. / 2564 บทความ Mobile reviews admin

โควิด-19 รอบ 3 กับแหล่งก่อสร้าง (ตอนที่ 1)

มื่อวันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2564 คนงานก่อสร้างตกเป็นข่าวใหญ่โตอย่างมาก ด้วยมีคนงานก่อสร้างของ บริษัทอิตาเลี่ยนไทย (แคมป์คนงานที่อยู่ หลักสี่) กำลังก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงภรณ์(ส่วนขยายจากโรงพยาบาล) ติดโควิด-19 โรคระบาดอย่างรวดเร็ว

อ่านต่อทั้งหมด +
18 / พ.ค. / 2564 บทความ Mobile reviews admin

หาทางออกให้เด็ก เมื่อพ่อแม่ติดโควิด-19 (กลุ่มเด็กเร่ร่อนต่างด้าว)

กลุ่มเป้าหมายของการทำงานของโครงการครูข้างถนน คือกลุ่มแม่และเด็กเร่ร่อนต่างด้าว ซึ่งครูได้ประเมินไว้ว่า ถ้าติดโควิด-19 เป็นเรื่องใหญ่แน่นอน เพราะมีการเคลื่อนย้ายตลอดเวลา เพราะทั้งออกไปขอทาน/ขายพวงมาลัย หลายแห่ง แต่ละแห่งที่เดินทางไป ในขณะนี้ติดโควิด-1

อ่านต่อทั้งหมด +
กำลังแสดงหน้าที่ 1/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>