banner
จันทร์ ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 แก้ไข admin

บริจาคทั่วไปและทุนการศึกษาบริจาคผ่าน QR CODE โดยไม่ขอรับใบเสร็จ                                          และได้รับสิทธิลดหย่อนภาษี


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การบริจาคผ่านบัตรเครดิตและPromptPay คลิกที่นี่
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หรือบริจาคโดยวิธิการโอน

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

      ธ.กรุงเทพฯ / หลักสี่ เลขที่ 189-0-51466-2               
      ธ.ออมสิน / บางเขน เลขที่ 054430172764 
      ธ.กรุงไทย / นานาเหนือ เลขที่ 000-1-89257-6         
      ธ.กรุงศรีฯ / สุขุมวิท 35 เลขที่ 116-1-15599-0
      ธ.ไทยพาณิชย์ / ถ.แจ้งวัฒนะ เลขที่ 324-2-53747-1    
      ธ.กสิกรไทย / ย่อยไอทีสแควร์ เลขที่ 762-2-01599-9

โอนเงินแล้วกรุณาแจ้ง ชื่อ-ที่อยู่ พร้อมสำเนาใบฝากธนาคาร มายังมูลนิธิฯ
☎️ : 02574-1381
โทรสาร.  
0-2982-1477   
E-mail : fblc_th@hotmail.com 
Line ID  : @fblc     
👉https://lin.ee/AucRVes

เพื่อมูลนิธิฯ จัดส่งใบเสร็จรับเงินไปยังท่านได้รวดเร็วและถูกต้อง


ทุนการศึกษา

 เด็กๆ ต้องการเรียนหนังสือ ต้องการพัฒนาตนเอง ด้วยความตั้งใจแน่วแน่ แต่น่าเสียดาย เขาเกิดมาในครอบครัวยากจน อยู่ห่างไกล ขาดโอกาส ขาดเงิน ในที่สุดก็ต้องเข้าเมือง ไปขอทานหรือหางานทำโดยปราศจากความรู้

       มีผู้ใหญ่ มีน้ำใจอีกหลายคน รักทั้งชีวิตตนเองและชีวิตผู้อื่น โดยเฉพาะกับเด็กที่ตกทุกข์ได้ยาก เขาเห็นเป็นหน้าที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือ แต่ทำได้อย่างไร ถึงเด็กทุกบาททุกสตางค์ได้อย่างไร ฝากใครทำ

       มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กจึงเป็นดั่งคนกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ใหญ่ใจดีกับเด็กที่รอคอย ให้ได้พบปะกัน ยื่นน้ำใจให้กันด้วยรูปแบบต่างๆ ทั้งเงินและสิ่งของ ซึ่งก็หมายถึงโอกาสที่เด็กจะได้รับเป็นเงื่อนไขหลักในการได้ศึกษาเล่าเรียน เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศสืบไป

       โครงการทุนการศึกษานำเงินจากผู้ใหญ่ใจดีส่งให้เด็กได้นำไปเรียนหนังสือโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ

ท่านสามารถร่วมเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กๆ โดย

□ มอบทุนการศึกษาระดับอนุบาล - ประถมศึกษา     ทุนละ  2,000 บาท/ปี  

□ ระดับมัธยมศึกษา                                              ทุนละ  3,000 บาท/ปี  

□ ระดับ ปวช. – ปริญญาตรี                                   ทุนละ  5,000 บาท/ปี 

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากโครงการทุนการศึกษา 

1. ประวัติพร้อมรูปถ่ายเด็กที่ได้รับทุนการศึกษา และจดหมายขอบคุณ

2.  มูลนิธิฯ จะจัดส่งผลการเรียนเด็กแจ้งให้ท่านทราบเป็นระยะ

3. มูลนิธิฯ จะไม่แจ้งที่อยู่ของท่านแก่เด็กผู้รับทุนการศึกษา  ยกเว้นท่านยินดีที่จะให้เด็กติดต่อกับท่านโดยตรง

4. เมื่อครบปีมูลนิธิฯ จะมีจดหมายแจ้งการครบกำหนด  เพื่อสอบถามถึงการให้ทุนการศึกษาในครั้งต่อไป

หมายเหตุ   ทุนการศึกษาที่ท่านมอบให้แก่เด็ก  มูลนิธิฯ จะไม่หักค่าดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น  สำหรับ งบประมาณการประสานงานและอื่นๆ มูลนิธิฯ ได้ใช้งบประมาณจากกองกลางของมูลนิธิฯ เข้าดำเนินการ เพื่อให้ทุนการศึกษาทั้งหมดถึงเด็กได้อย่างครบถ้วน และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

 

วิธีการดูแลเงินทุนการศึกษาที่เด็กได้รับ

 เมื่อเด็กได้รับทุนการศึกษาแล้ว  ทางโรงเรียนจะเปิดบัญชีออมทรัพย์ร่วมกับเด็ก เป็นรายบุคคล หรือให้เด็กเปิด บัญชีออมทรัพย์   แต่ครูที่ปรึกษาเป็นผู้ถือสมุดบัญชีและดูแลค่าใช้จ่ายของ  จะไม่มอบทุนการศึกษาให้แก่ครอบครัวของเด็กโดยตรง

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  : นางสาวศศิประภา  แย้มสกุลณา (ครูอ้อม)

 

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ แบบฟอร์มทุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาส


 

 

 

  โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์เด็ก

พ่อแม่อุปถัมภ์เด็ก  เป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์แห่งความเกื้อกูล  และความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่สู่เด็กที่ทุกข์ยาก และด้อยโอกาสที่อยู่ในบ้านที่มูลนิธิฯ เปิดให้การดูแล  ทั้งนี้ปัจจัยต่างๆ ที่พ่อแม่อุปถัมภ์ส่งมาจะถูกใช้ไปเพื่อกิจที่ยังประโยชน์ต่อเด็กที่เป็นลูกอุปถัมภ์ในทุกด้าน  โดยมูลนิธิฯ จะได้รายงานพัฒนาการเด็กในความอุปถัมภ์ให้ท่านทราบเป็นระยะ

อนึ่ง  พ่อแม่อุปถัมภ์  เป็นความผูกพันจิตใจซึ่งกันและกัน  ไม่ใช่เป็นภาระที่ผูกมัดเรื่อยไปไม่รู้จบ  ดังนั้นพ่อแม่อุปถัมภ์สามารถกำหนดระยะเวลาในการรับอุปถัมภ์เด็กได้ตามความเหมาะสม  เด็กทุกคนอาจมีผู้ร่วมอุปถัมภ์มากกว่า 1 คน  เพื่อให้ผู้อุปถัมภ์หลายท่านได้สร้างโอกาสให้กับเด็กๆ ร่วมกัน

ทั้งนี้  เพื่อจะได้ร่วมกันให้โอกาสแก่เด็กๆ ได้มีเวลาแห่งความงดงามของชีวิต   ได้มีพัฒนาสอดคล้องกับวัยและเติบโตขึ้นเป็นคนดี ช่วยเหลือตนได้ และสร้างสรรค์ประโยชน์สุขต่อสังคมสืบไป

 

 

รายละเอียดโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์เด็ก 

  1. ท่านสามารถแจ้งรับอุปถัมภ์เด็ก โดยส่งแบบฟอร์มตอบรับ ส่งกลับมายังมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
  2. ท่านสามารถบริจาคเงินร่วมเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์เด็ก เดือนละ 400 บาท ต่อเด็ก 1 คน (หรือมากกว่าตามแต่ท่านจะกำหนด) โดยส่งเงินเป็นรายเดือน, ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน หรือรายปี
  3. เมื่อท่านตอบรับการอุปถัมภ์เด็ก   มูลนิธิฯ จะจัดส่งประวัติเด็กพร้อมรูปถ่ายแจ้งให้ท่านทราบได้โดยเร็ว
  4. มูลนิธิฯ จะจัดส่งรายงานพัฒนาการเด็กในความอุปถัมภ์แจ้งไปยังท่านทราบ ทุก 6 เดือน
  5. ในกรณีเด็กในความอุปถัมภ์ของท่าน ออกไปจากการดูแลของมูลนิธิฯ มูลนิธิฯ จะแจ้งให้ท่านทราบพร้อมส่งประวัติเด็กคนใหม่ไปแทน  เพื่อให้ท่านพิจารณาการ และตัดสินใจว่าจะอุปถัมภ์เด็กรายใหม่หรือไม่
  6. เด็กในความดูแลของมูลนิธิฯ อาจมีผู้อุปถัมภ์มากกว่า 1 คน ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายของเด็กที่มูลนิธิฯ ให้การดูแลอยู่   เด็กทุกคนไม่ว่าจะมีผู้อุปถัมภ์มากน้อยเพียงใด  เด็กทุกคนจะได้รับการดูแลเท่าเทียมกัน
  7. ท่านจะรู้จักเด็กฝ่ายเดียวโดยการรับรายงานจากมูลนิธิฯ  แต่ถ้าท่านพร้อมที่จะให้เด็กรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ ประสานโดยตรงได้ที่มูลนิธิฯ  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านต่อไป
  8. ท่านสามารถมาเยี่ยมเด็ก หรือมีจดหมายพูดคุยกับเด็ก ได้ตลอดเวลา หลังจากการประสานมายังมูลนิธิฯ แล้ว

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่