banner
ข่าว สร้างสรรค์เด็ก
อ่านข่าวทั้งหมด +
55

นโยบายกับทางปฏิบัติ เรื่อง การจดทะเบียนการเกิด

20 / มิ.ย. / 2565 admin

ช่วงนี้เป็นช่วงการนำเด็กเร่ร่อนต่างด้าว/เด็กลูกกรรมกรก่อสร้างต่างด้าว เข้าเรียน แต่เกือบทุกโรงเรียนยังเรียกร้องเรื่องใบเกิดของเด็ก ถ้าใครไม่มีใช่ว่าโรงเรียนจะรับ ถึงแม้พวกครูถือคัมภีร์ มติ ครม. ปี 35 แก้ไข ปี 2548 ที่ว่าด้วย การเข้าเรียนของเด็กไม่มีเ |

อ่านต่อ +
55

เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ

17 / มิ.ย. / 2565 admin

เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ กับการร่วมกันดูแลเด็กด้อยโอกาส(ครอบครัวยากจน) |

อ่านต่อ +
55

กว่า 5 ปี ที่บัตรประชาชนหล่นหาย

17 / มิ.ย. / 2565 admin

กว่า 5 ปี ที่บัตรประชาชนหล่นหาย ลุงปรีชา อายุ 76 ปี ที่ไปทำบัตรประชาชนหล่นหาย เพราะเป็นผู้สูงอายุ ความหลง ลืมเป็นเรื่องปกติ |

อ่านต่อ +
ผลงาน ของเด็ก เด็ก
อ่านต่อทั้งหมด +
55

ผ้าทอของเด็กน้อย

16 / มี.ค. / 2561 admin

...ผ้าทอของเด็กน้อย... ...ค่อยๆสอยลายเส้นไหม... ...ก่อร่างสางเส้นไย... ...เพื่อ..คงไว้..ความเป็นไทย.. |

อ่านต่อ +
55

...เห็ดสดๆ...ผักบุ้งปลอดสาร...ซื้อหาได้ที่นี่...

16 / ม.ค. / 2561 admin

เชิญอุดหนุนกิจกรรมหาอยู่หากินของเด็กน้อยบ้านสร้างสรรค์เด็ก ... |

อ่านต่อ +
55

สอนพับผ้าขนหนูเป็นตัวสัตว์น่ารัก

6 / ม.ค. / 2561 admin

พี่แนนสอนน้องๆให้พับห่านแสนสวยและลูกหมีน่ารัก |

อ่านต่อ +