banner
ข่าว สร้างสรรค์เด็ก
อ่านข่าวทั้งหมด +
55

จากสลัมถึงห้องเรียน:บนเส้นทางที่ท้าทายและโอกาสไปถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ของเด็กจนเมืองในมหานครกรุงเทพ

18 / ม.ค. / 2566 admin

“มหานคร” หรือ “Megacity” เป็นคำสำคัญที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องในกระแสการพัฒนาของศตวรรษปัจจุบัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการตั้งถิ่นฐานและดำรงชีวิตของผู้คนที่มีแนวโน้มขยับย้ายจากชนบทมาอาศัยในเมืองมากขึ้น ด้วยเหตุปัจจัยหลายประการ ตั้งแต่บริการสาธารณะที่ครบครั |

อ่านต่อ +
55

กล่องห้องสมุดโรงเรียนเด็กก่อสร้างเคลื่อนที่

24 / ก.ค. / 2565 admin

ด้วยโครงการโรงเรียนเด็กก่อสร้าง ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 แล้ว การทำงานจึงปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กลูกกรรมกรก่อสร้าง การสอน การเขียน การฟัง การพูด เป็นภาษาไทย การเข้าถึงแคมป์งาน มีบางแห่ง ที่ไม่ให้ทางโรงเรียนเด็กก่อสร้า |

อ่านต่อ +
55

นโยบายกับทางปฏิบัติ เรื่อง การจดทะเบียนการเกิด

20 / มิ.ย. / 2565 admin

ช่วงนี้เป็นช่วงการนำเด็กเร่ร่อนต่างด้าว/เด็กลูกกรรมกรก่อสร้างต่างด้าว เข้าเรียน แต่เกือบทุกโรงเรียนยังเรียกร้องเรื่องใบเกิดของเด็ก ถ้าใครไม่มีใช่ว่าโรงเรียนจะรับ ถึงแม้พวกครูถือคัมภีร์ มติ ครม. ปี 35 แก้ไข ปี 2548 ที่ว่าด้วย การเข้าเรียนของเด็กไม่มีเ |

อ่านต่อ +
ผลงาน ของเด็ก เด็ก
อ่านต่อทั้งหมด +
55

ผ้าทอของเด็กน้อย

16 / มี.ค. / 2561 admin

...ผ้าทอของเด็กน้อย... ...ค่อยๆสอยลายเส้นไหม... ...ก่อร่างสางเส้นไย... ...เพื่อ..คงไว้..ความเป็นไทย.. |

อ่านต่อ +
55

...เห็ดสดๆ...ผักบุ้งปลอดสาร...ซื้อหาได้ที่นี่...

16 / ม.ค. / 2561 admin

เชิญอุดหนุนกิจกรรมหาอยู่หากินของเด็กน้อยบ้านสร้างสรรค์เด็ก ... |

อ่านต่อ +
55

สอนพับผ้าขนหนูเป็นตัวสัตว์น่ารัก

6 / ม.ค. / 2561 admin

พี่แนนสอนน้องๆให้พับห่านแสนสวยและลูกหมีน่ารัก |

อ่านต่อ +