banner
ข่าว สร้างสรรค์เด็ก
อ่านข่าวทั้งหมด +
55

โครงการครูชุมชน #เบี้ยความพิการ

18 / ก.ย. / 2563 admin

...เด็กพิการไม่สามารถเรียกร้องสิทธิเพื่อตนเองได้...พาพวกเขาให้ถึงสวัสดิการรัฐ...เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ... |

อ่านต่อ +
55

โครงการครูชุมชน #เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

16 / ก.ย. / 2563 admin

รุกชุมชนชายขอบ เพื่อเสาะหาผู้สูงวัยเข้าสู่สวัสดิการรัฐ รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ |

อ่านต่อ +
55

โครงการน้ำใจสู้ภัยโควิด-19...

15 / ก.ย. / 2563 admin

เรายังคงลงพบปะ ค้นหา ผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งน้ำใจจากท่านถึงมือพวกเขา ร่วมบุญกับเราได้ด้วยการบริจาคเงิน 300 บาท/1ครอบครัวยากจน |

อ่านต่อ +
ผลงาน ของเด็ก เด็ก
อ่านต่อทั้งหมด +
55

ผ้าทอของเด็กน้อย

16 / มี.ค. / 2561 admin

...ผ้าทอของเด็กน้อย... ...ค่อยๆสอยลายเส้นไหม... ...ก่อร่างสางเส้นไย... ...เพื่อ..คงไว้..ความเป็นไทย.. |

อ่านต่อ +
55

...เห็ดสดๆ...ผักบุ้งปลอดสาร...ซื้อหาได้ที่นี่...

16 / ม.ค. / 2561 admin

เชิญอุดหนุนกิจกรรมหาอยู่หากินของเด็กน้อยบ้านสร้างสรรค์เด็ก ... |

อ่านต่อ +
55

สอนพับผ้าขนหนูเป็นตัวสัตว์น่ารัก

6 / ม.ค. / 2561 admin

พี่แนนสอนน้องๆให้พับห่านแสนสวยและลูกหมีน่ารัก |

อ่านต่อ +