banner
ข่าว สร้างสรรค์เด็ก
อ่านข่าวทั้งหมด +
55

ส่อง "ครูหยุยและมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก" สู้ภัยโควิด-19 ตอน "คนจนเมืองที่ถูกลืม"

15 / ก.ค. / 2563 admin

ส่อง "ครูหยุยและมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก" สู้ภัยโควิด-19 |

อ่านต่อ +
55

จากงานภาคสนามสู่งานวิจัย เด็กเร่ร่อนบนท้องถนน

20 / พ.ค. / 2563 admin

ด้วยต้องเรียนหลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมือการปกครองในระบบ ประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 ในระบบการศึกษาในครั้งนี้มี 3 หมวดหลัก โดยเฉพาะ หมวดที่ 3 การขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ โดยมีทั้งกิจกรรมวิชาการรายบุคคลและ เอกสารวิ |

อ่านต่อ +
55

การเข้าถึงการศึกษา....ของเด็กเร่ร่อนบนท้องถนน

21 / มี.ค. / 2563 admin

ด้วยการทำงานในโครงการครูข้างถนน มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ได้มาอยู่ในความรับผิดชอบของครูตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นมา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการทำงาน และแนวทางการช่วยเหลือ กลุ่มเป้าหมายเองก็มีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายได้ 7 |

อ่านต่อ +
ผลงาน ของเด็ก เด็ก
อ่านต่อทั้งหมด +
55

ผ้าทอของเด็กน้อย

16 / มี.ค. / 2561 admin

...ผ้าทอของเด็กน้อย... ...ค่อยๆสอยลายเส้นไหม... ...ก่อร่างสางเส้นไย... ...เพื่อ..คงไว้..ความเป็นไทย.. |

อ่านต่อ +
55

...เห็ดสดๆ...ผักบุ้งปลอดสาร...ซื้อหาได้ที่นี่...

16 / ม.ค. / 2561 admin

เชิญอุดหนุนกิจกรรมหาอยู่หากินของเด็กน้อยบ้านสร้างสรรค์เด็ก ... |

อ่านต่อ +
55

สอนพับผ้าขนหนูเป็นตัวสัตว์น่ารัก

6 / ม.ค. / 2561 admin

พี่แนนสอนน้องๆให้พับห่านแสนสวยและลูกหมีน่ารัก |

อ่านต่อ +