banner
ข่าว สร้างสรรค์เด็ก
9 / ก.พ. / 2558 ทุนการศึกษา Mobile reviews admin

ทุนการศึกษา

มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กจึงเป็นดั่งคนกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ใหญ่ใจดีกับเด็กที่รอคอย ให้ได้พบปะกัน ยื่นน้ำใจให้กันด้วยรูปแบบต่างๆ ทั้งเงินและสิ่งของ ซึ่งก็หมายถึงโอกาสที่เด็กจะได้รับเป็นเงื่อนไขหลักในการได้ศึกษาเล่าเรียน เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศสืบไป

อ่านต่อทั้งหมด +
9 / ก.พ. / 2558 ทุนการศึกษา Mobile reviews admin

พ่อแม่อุปถัมภ์

พ่อแม่อุปถัมภ์เด็ก เป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์แห่งความเกื้อกูล และความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่สู่เด็กที่ทุกข์ยาก และด้อยโอกาสที่อยู่ในบ้านที่มูลนิธิฯ เปิดให้การดูแล ทั้งนี้ปัจจัยต่างๆ ที่พ่อแม่อุปถัมภ์ส่งมาจะถูกใช้ไปเพื่อกิจที่ยังประโยชน์ต่อเด็กที่เป็นลูกอุปถั

อ่านต่อทั้งหมด +
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>