banner
ข่าว สร้างสรรค์เด็ก
อ่านข่าวทั้งหมด +
55

ห้องเรียน ข้างถนน วิจัยเชิงคุณภาพ(ตอนที่ 3)

21 / พ.ค. / 2561 admin

ครูคะกลุ่มพวกเราเป็นนักศึกษาปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยากลงพื้นที่และขอสัมภาษณ์ กรณีศึกษา เพื่อเป็นตัวอย่างในการเรียนวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นวิชาหนึ่งในการเรียน กลุ่มของพวกเราได้พยายามโทรหาทั้งหน่วยงายภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน ท |

อ่านต่อ +
55

ห้องเรียน...ข้างถนน (ตอน สอง) ประวัติผมเอง

10 / พ.ค. / 2561 admin

วันนัดครูจิ๋วต้องมีประชุมเรื่องแนวทางการจดทะเบียนการเกิด ในการทำงานด้วยกันระดับอาเซียน มีการถกเถียงกัน ครูได้เล่ากรณีศึกษาที่ครูลงไปทำ แล้วได้รับการแก้ไข แนวปฏิบัติที่อยู่ในประเทศไทยที่ดำเนินการ แต่การปฏิบัติมีปัญหาหมด สำหรับเด็กเร่ร่อนต่างด้าว จนมี |

อ่านต่อ +
55

ห้องเรียน...ข้างถนน (ตอนที่ 1)

26 / เม.ย. / 2561 admin

งานโครงการครูข้างถนน มีการเปลี่ยนแปลงจากงานที่เริ่มต้น ซึ่งกว่าสามสิบปี จะมีเด็กเร่ร่อนออกมาเป็นกลุ่มแล้วจะนัดเจอกับครู ณ.สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ครูก็จะนำอาหาร อุปกรณ์การเรียน นั่งกินนั่งเรียนกันอย่างสนุกสนาน ตลอดจนได้ข่าวจากเด็กเร่ร่อนกันเองในกลุ่มเห |

อ่านต่อ +
ผลงาน ของเด็ก เด็ก
อ่านต่อทั้งหมด +
55

ผ้าทอของเด็กน้อย

16 / มี.ค. / 2561 admin

...ผ้าทอของเด็กน้อย... ...ค่อยๆสอยลายเส้นไหม... ...ก่อร่างสางเส้นไย... ...เพื่อ..คงไว้..ความเป็นไทย.. |

อ่านต่อ +
55

...เห็ดสดๆ...ผักบุ้งปลอดสาร...ซื้อหาได้ที่นี่...

16 / ม.ค. / 2561 admin

เชิญอุดหนุนกิจกรรมหาอยู่หากินของเด็กน้อยบ้านสร้างสรรค์เด็ก ... |

อ่านต่อ +
55

สอนพับผ้าขนหนูเป็นตัวสัตว์น่ารัก

6 / ม.ค. / 2561 admin

พี่แนนสอนน้องๆให้พับห่านแสนสวยและลูกหมีน่ารัก |

อ่านต่อ +