banner
ข่าว สร้างสรรค์เด็ก
อ่านข่าวทั้งหมด +
55

วันเด็กเคลื่อนที่...โรงเรียนเด็กก่อสร้างเคลื่อนที่

14 / ม.ค. / 2563 admin

วันเด็กทุกปีจะตรงกับวันเสาร์ที่ 2 เดือนมกราคม สำหรับในปี พ.ศ. 2563 ตรงกับวันที่ 11 มกราคม 2563 ปีนี้ทุกหน่วยงานทุกสถานที่ จัดงานวันเด็กให้เด็กกันอย่างสนุกสนานทุกพื้นที่ แต่มีกลุ่มเด็กอีกกลุ่ม หนึ่ง ที่ไม่กล้าจะออกจากพื้นที่ ด้วยหลายสาเหตุ |

อ่านต่อ +
55

ครูหยุย.... ลงเยี่ยมโรงเรียนเด็กก่อสร้างเคลื่อนที่

13 / ธ.ค. / 2562 admin

ด้วยโครงการโรงเรียนเด็กก่อสร้างเคลื่อนที่ ได้ลงทำงานกับเด็กที่ติดตามครอบครัวมาอยู่ในบ้านพักคนงานก่อสร้าง ในปี 2562 จำนวน 16 พื้นที่ โดยมีพื้นที่ หลัก 8 พื้นที่ ทางโรงเรียนเด็กก่อสร้างลงพื้นที่เป็นประจำ และมีพื้นที่ต้องแวะเวียน อีก 8 พื้นที่ |

อ่านต่อ +
55

การเข้าถึงการศึกษา...ของเด็กเร่ร่อนไทย/เด็กเร่ร่อนต่างด้าว และเด็กลูกกรรมกรก่อสร้าง

13 / พ.ย. / 2562 admin

การดำเนินการช่วยเหลือของมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ได้ดำเนินการช่วยเหลือ กลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มเด็กเร่ร่อนไทย/เด็กเร่ร่อนต่างด้าว เด็กลูกกรรมกรก่อสร้าง เป็นกลุ่มเด็กที่เข้าถึงเด็กด้วยความยาก เด็กไม่ไว้วางใจคน ไม่เปิดเผยตัวตน ไม่ต้องการความช่วยเหลือ ตามพื้นที่ |

อ่านต่อ +
ผลงาน ของเด็ก เด็ก
อ่านต่อทั้งหมด +
55

ผ้าทอของเด็กน้อย

16 / มี.ค. / 2561 admin

...ผ้าทอของเด็กน้อย... ...ค่อยๆสอยลายเส้นไหม... ...ก่อร่างสางเส้นไย... ...เพื่อ..คงไว้..ความเป็นไทย.. |

อ่านต่อ +
55

...เห็ดสดๆ...ผักบุ้งปลอดสาร...ซื้อหาได้ที่นี่...

16 / ม.ค. / 2561 admin

เชิญอุดหนุนกิจกรรมหาอยู่หากินของเด็กน้อยบ้านสร้างสรรค์เด็ก ... |

อ่านต่อ +
55

สอนพับผ้าขนหนูเป็นตัวสัตว์น่ารัก

6 / ม.ค. / 2561 admin

พี่แนนสอนน้องๆให้พับห่านแสนสวยและลูกหมีน่ารัก |

อ่านต่อ +