banner
ข่าว สร้างสรรค์เด็ก
อ่านข่าวทั้งหมด +
55

การเข้าถึงการศึกษา...ของเด็กเร่ร่อนไทย/เด็กเร่ร่อนต่างด้าว และเด็กลูกกรรมกรก่อสร้าง

13 / พ.ย. / 2562 admin

การดำเนินการช่วยเหลือของมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ได้ดำเนินการช่วยเหลือ กลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มเด็กเร่ร่อนไทย/เด็กเร่ร่อนต่างด้าว เด็กลูกกรรมกรก่อสร้าง เป็นกลุ่มเด็กที่เข้าถึงเด็กด้วยความยาก เด็กไม่ไว้วางใจคน ไม่เปิดเผยตัวตน ไม่ต้องการความช่วยเหลือ ตามพื้นที่ |

อ่านต่อ +
55

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ การรับบริจาคสิ่งของที่เหลือใช้

8 / พ.ย. / 2562 admin

เสื้อผ้าเด็ก , เสื้อผ้าผู้ใหญ่ เพื่อนำมาให้ เด็กๆในมูลนิธิฯ เด็กลูกกรรมกรก่อสร้าง , เด็กในขุมชน , ผู้ยากไร้และโรงเรียนห่างไกล |

อ่านต่อ +
55

ค่ำคืน เด็กเร่ร่อนบนท้องถนน สุขุมวิท

1 / พ.ย. / 2562 admin

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ช่วงกลางเดือนตุลาคม 2562 ครูครับผมมีกลุ่มน้อง เรียกว่า”กลุ่มพลังดี สโมสร” จำนวนกว่า 20 คน ของลงตามติดชีวิตการทำงานครูข้างถนนได้ไหม ครูตอบว่าได้ แต่ขอเป็น 3-7 คน ที่พูดคุย แลกเปลี่ยน ถ้าเป็นกลุ่มใหญ่ไม่ได้แน่นอน เพราะเด็กและเยาวชนบ |

อ่านต่อ +
ผลงาน ของเด็ก เด็ก
อ่านต่อทั้งหมด +
55

ผ้าทอของเด็กน้อย

16 / มี.ค. / 2561 admin

...ผ้าทอของเด็กน้อย... ...ค่อยๆสอยลายเส้นไหม... ...ก่อร่างสางเส้นไย... ...เพื่อ..คงไว้..ความเป็นไทย.. |

อ่านต่อ +
55

...เห็ดสดๆ...ผักบุ้งปลอดสาร...ซื้อหาได้ที่นี่...

16 / ม.ค. / 2561 admin

เชิญอุดหนุนกิจกรรมหาอยู่หากินของเด็กน้อยบ้านสร้างสรรค์เด็ก ... |

อ่านต่อ +
55

สอนพับผ้าขนหนูเป็นตัวสัตว์น่ารัก

6 / ม.ค. / 2561 admin

พี่แนนสอนน้องๆให้พับห่านแสนสวยและลูกหมีน่ารัก |

อ่านต่อ +