banner
ข่าว สร้างสรรค์เด็ก
อ่านข่าวทั้งหมด +
55

สถานการณ์ของเด็กเร่ร่อนไทย/เด็กเร่ร่อนต่างด้าว..กับ บทบาทของสมาชิกวุฒิสภา ตอนที่ 2

15 / ก.ค. / 2562 admin

เมื่อหน่วยงานภาครัฐที่ทำงานช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนไทย/เด็กเร่ร่อนต่างด้าว องค์กรพัฒนาเอกชนก็มีบทบาทในการทำงานที่ทุ่มเทช่วยเหลือคนบนถนนเช่นเดียวกัน |

อ่านต่อ +
55

สถานการณ์ของเด็กเร่ร่อนไทย/เด็กเร่ร่อนต่างด้าว..กับ บทบาทของสภาชิกวุฒิสภา ตอนที่ 1

10 / ก.ค. / 2562 admin

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 แกนนำครูข้างถนน กว่า 42 คน พบสมาชิกวุฒิสภา ที่สนใจงานประเด็กเรื่องเด็กเร่ร่อนไทย/เด็กเร่ร่อนต่างด้าว กว่า 12 คน ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ.ห้องประชุม 2406 ชั้นที่ 24 อาคารสุขประพฤติ จำนวนผู้ร่วมประชุมทั้งหมดกว่า 54 คน |

อ่านต่อ +
55

การรอคอยของน้องเดฟ อดีตเด็กเร่ร่อน (ตอนที่3 ได้คนไทยเพิ่มอีกคน)

28 / มิ.ย. / 2562 admin

มื่อกระบวนการครูลงชุมชนหลักเขต เรียบร้อย แล้วทุกคนที่เกี่ยวข้อง ผู้ใหญ่บ้าน 2 หมู่บ้าน ประธานสภาชุมชน คุณยายจิต คุณยายสำรวย คนที่เคยเลี้ยงมาก่อน พร้อมใจที่จะไปเป็นพยานบุคคล สำหรับงานต่อไปคือพาน้องเดฟขึ้นมา บุรีรัมย์ ในใจครูต้องรีบทำให้เสร็จ เพราะแต |

อ่านต่อ +
ผลงาน ของเด็ก เด็ก
อ่านต่อทั้งหมด +
55

ผ้าทอของเด็กน้อย

16 / มี.ค. / 2561 admin

...ผ้าทอของเด็กน้อย... ...ค่อยๆสอยลายเส้นไหม... ...ก่อร่างสางเส้นไย... ...เพื่อ..คงไว้..ความเป็นไทย.. |

อ่านต่อ +
55

...เห็ดสดๆ...ผักบุ้งปลอดสาร...ซื้อหาได้ที่นี่...

16 / ม.ค. / 2561 admin

เชิญอุดหนุนกิจกรรมหาอยู่หากินของเด็กน้อยบ้านสร้างสรรค์เด็ก ... |

อ่านต่อ +
55

สอนพับผ้าขนหนูเป็นตัวสัตว์น่ารัก

6 / ม.ค. / 2561 admin

พี่แนนสอนน้องๆให้พับห่านแสนสวยและลูกหมีน่ารัก |

อ่านต่อ +