banner
อังคาร ที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2559 แก้ไข admin

ประกาศรับสมัครงาน โครงการศูนย์เด็กก่อสร้าง โครงการครูข้างถนน


โครงการศูนย์เด็กก่อสร้าง  โครงการครูข้างถนน

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ภาคสนาม

คุณสมบัติ

-  จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี (ครุศาสตร์, สังคมสงเคราะห์,พัฒนาชุมชน ฯลฯ )

-  อายุไม่เกิน 35 ปี (โสด)

-  สามารถอยู่ประจำในพื้นที่  มีพื้นฐานการสอน  มีความอดทน  รักและเข้าใจเด็ก  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน

 

ดูรายละเอียดของมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ได้ที่  www.fblcthai.org

 

สนใจส่งใบสมัคร หรือติดต่อโดยตรงได้ที่

มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก  100/475  ซ.แจ้งวัฒนะ 10  แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์  02-574-1381  02-574-3753  02-574-6162  โทรสาร  02-982-1477

E-mail : fblc_th@hotmail.com

E-mail : rattana_palung@yahoo.co.th