banner
พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 แก้ไข admin

ข่าวสารสร้างสรรค์เด็ก เดือนพฤศจิกายน 2563

 

การให้โอกาสอาจจะเปลี่ยนชีวิตคน  เมื่อเราให้โอกาสผู้อื่นเท่ากับเปิดโอกาสให้ตนได้ทำความดี  และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมคุณภาพ

 

มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก...นำ “โอกาส” ที่ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมอบให้ไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  เด็กและเยาวชนได้รับทุนการศึกษาทำให้มีโอกาสศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง...ช่วยเหลือผู้สูงวัย คนพิการให้ได้มีโอกาสเข้าถึงสวัสดิการรัฐทำให้ใช้ชีวิตบั้นปลายได้อย่างมีความสุขมากขึ้น...และช่วยเหลือคนไทยไร้สถานะได้มีบัตรประจำตัวประชาชนไม่ต้องอยู่แบบหลบซ่อนมีศักดิ์และสิทธิของคนไทยโดยสมบูรณ์

เรื่องของ D.N.A. กับการพิสูจน์สัญชาติ เพื่อช่วยเหลือคนไทย 16 ราย ให้มีบัตรประจำตัวประชาชน พวกเขาไม่สามารถทำงานที่เป็นหลักแหล่งแน่นอนได้ต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการเก็บขยะขายมาเกือบทั้งชีวิต อาศัยอยู่ในชุมชนแถบปทุมธานีและนนทบุรี  สาเหตุหลักที่ทำให้ทั้ง 16 รายนี้ ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน สามารถจำแนกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 1.บิดามารดาอพยพย้ายถิ่นไปทำกินต่างเมือง เมื่อคลอดลูกก็ไม่ไปแจ้งเกิด  2.ครอบครัวประสบปัญหา พ่อแม่แยกทางกัน เมื่อคลอดลูก แม่ก็ไม่ได้ดำเนินการแจ้งเกิดให้ลูก  3.บิดามารดานำลูกไปฝากเลี้ยงและไม่กลับมารับลูกคืน เด็กจึงเติบโตโดยไม่มีสูติบัตรแสดงตัวตน 

ครูนิด...โครงการสถานีสัญชาติได้ดำเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอนดังนี้ 1.สืบเสาะหาญาติที่อาจจะมีสายเลือดใกล้ชิดกันมากที่สุด 2.ดำเนินการยื่นคำร้องขอลงรายการสัญชาติไทย  3.ขอความอนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการตรวจสารพันธุกรรม D.N.A จาก 3 หน่วยงาน คือ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี และกรมการปกครอง              ซึ่ง 16 รายนี้ มูลนิธิฯได้ขอความอนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายจากกรมการปกครอง ทั้ง 16 รายได้รับการตรวจสารพันธุกรรมเรียบร้อยแล้ว รอเพียงสอบพยานบุคคลและรวบรวมเอกสารสำคัญ คนไทย 16 คน ก็จะมีบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

หาทำ...กิจกรรมดีๆ...ในช่วงปิดเทอม   วันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2563  เด็กๆมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก จำนวน 42 คน ได้เข้าค่าย “บ้านสร้างสรรค์เด็กแคมป์” ที่รังสิตคลองสาม  ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานีค่ายนี้มีกิจกรรมดีๆให้เด็กทำ   อาทิ  กิจกรรมสันทนาการ/กิจกรรมเกษตร/กิจกรรมคหกรรม 

เด็กๆ...ได้เติมเต็มพลังความรักความอบอุ่นที่คุณครูมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กได้ร่วมแรงใจกันจัดสรรให้กับเด็กที่ต้องอยู่กับมูลนิธิฯแทนการได้อยู่กับครอบครัวตนเอง

รายได้ประจำ...ที่คนชรารับได้ทุกเดือน....   ครูเอนก...พา”ลุงพล” ไปเปิดบัญชีธนาคารออมสิน สาขาบางเขนและไปลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ทำการเขตบางเขน ”ลุงพล” อายุ 61 ปีแล้ว ลุงทราบว่ามีสวัสดิการรัฐที่ลุงมีสิทธิที่จะได้

 

 แต่ด้วยความไม่รู้หนังสืออ่านหนังสือไม่ออก แต่สามารถเขียนได้เพียงชื่อ-นามสกุลตนเองเท่านั้น จึงไม่สามารถไปถึงซึ่งสวัสดิการนั้นได้ ครูเอนกไปพบลุงในบ้านที่ปลูกบุกรุกที่ผู้อื่นจึงช่วยเหลือพาลุงไปดำเนินการจนแล้วเสร็จ จากนี้ไป”ลุงพล”คงมีความสุขในการดำเนินชีวิตมากขึ้น 

 สังคมดี...ด้วยการแบ่งปัน...ร้านค้าของใช้มือสองมีรายได้จากการจำหน่ายของใช้ที่เกินจำเป็นจากผู้บริจาคใจดีทุกท่านในดือนนี้ ได้เงินเป็นจำนวน  13,498  บาท

คิดอยากทำบุญ...คิดอยากแบ่งปัน...โปรดคิดถึง...มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก