banner
พุธ ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 แก้ไข admin

สะพานชีวิต...กับภารกิจช่วงปิดเทอม

 โครงการสะพานชีวิต
       

       โรงเรียนปิดเทอมแล้ว ครูกร ครูบุ๋มในฐานะผู้ปกครองเด็ก เดินสายรับเด็กนักเรียน จำนวน 52 คน จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จำนวน 12 โรง ในภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอีสาน และภาคกลาง เพื่อส่งเด็กๆกลับมาอยู่กับครอบครัวแม้เพียงระยะสั้นๆสิบกว่าวันเพราะผลกระทบจากโรคโควิด-19ระบาด เด็กน้อยชาย-หญิงจากครอบครัวยากจนเหล่านี้ได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กส่งเด็กเข้าศึกษาเล่าเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต  หลังจากเด็กๆได้กลับบ้าน ภารกิจเยี่ยมครอบครัวเด็กก็ตามมา

 

 

      “ด.ช.ไข่”นามสมมติ อายุ 9 ปี กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เติบโตในครอบครัวเร่ร่อน พ่อแม่เก็บเศษขยะตามหมู่บ้านนำมาขายเลี้ยงครอบครัว ปลูกเพิงพักอยู่ริมทางรถไฟรังสิต และย้ายไปเรื่อยๆเมื่อถูกไล่รื้อ มองไม่เห็นอนาคตของลูกๆ  สำหรับครอบครัวนี้แม้มูลนิธิฯจะไม่สามารถทำให้พ่อแม่เปลี่ยนวิถีชีวิตได้ อีกทั้งยังต่อต้านไม่ยอมให้ลูกเข้าเรียน เป็นเวลาหลายปีที่เราทำงานอย่างหนักกับครอบครัวนี้ แต่เราก็สามารถนำพา”ด.ช.ไข่”และ พี่สาว(ขณะนี้กำลังศึกษาชั้น ม.5) พี่ชาย(กำลังศึกษาชั้นม.2)ให้หลุดพ้นจากวังวนการเร่ร่อนและไร้การศึกษาได้   “ด.ช.ไข่”และพี่ๆมีพัฒนาการดีขึ้นตามลำดับและมูลนิธิฯจะส่งพลเมืองที่มีคุณภาพกลับสู่สังคมต่อไป

   

    วันนี้ครูกรมาเยี่ยมครอบครัว”ด.ช.ไข่” ซึ่งย้ายที่อยู่ใหม่อีกแล้ว และพบว่าวันนี้พ่อไม่ได้ดื่มเหล้า พูดคุยกันรู้เรื่อง แม่แต่งกายสีสันสวยงามและสะอาดสะอ้านขึ้น แม้ที่พักอาศัยจะยังคงมีสภาพเหมือนเดิม แต่ดูมีความสุขดี
 
                                  ...ให้พ่อแม่ลูกได้โอบกอดกัน...ส่วนครูก็เดินสายเยี่ยมครอบครัวอื่นต่อไป...

      มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กยึดประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นที่ตั้ง เจ้าหน้าที่ทุกคนจึงทุ่มเทแรงใจแรงกายเพื่อเด็กๆจะได้มีอนาคตที่ดีงาม