banner
จันทร์ ที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 แก้ไข admin

กิจกรรมดี..มากคุณค่า..ของนักศึกษา...ที่บ้านสร้างสรรค์เด็ก

 18 ต.ค. 2563 นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ปี1-ปี2 จำนวน 13 คน มาทำกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัยกับเด็กๆมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก...
😊😊😊👶👧👶👧😍😍😍
..เพื่อประกอบวิชา มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา..
..นักศึกษาให้ความรู้การทำหน้าที่พลเมืองผ่านกิจกรรมน่าสนใจ ดังนี้.....
😁😁😁
1.เกมส์ตอบคำถาม..จริยธรรมการมีส่วนร่วมในสังคมของเด็กๆ
2.เรียนรู้การมีส่วนร่วมในสังคมโดยให้เด็กๆแสดงบทบาทสมมติ..เรื่องกติกาในโรงเรียน..เรื่องรู้จักแบ่งหน้าที่การทำงาน..เรื่องปัญหาที่เกิดจากการ"บูลลี่"
3.บำเพ็ญประโยชน์ พาเด็กๆร่วมกันปลูกไม้ผล
#www.fblcthai.org
Line:@fblc
โทร.089 666 4956
02 574 1381