banner
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 แก้ไข admin

...กีฬาฮาเฮ...สร้างสรรค์สามัคคี...ปี 2561...

 ...4 สี...กีฬาฮาเฮ...สร้างสรรค์สามัคคี...ปี 2561...

    ... กีฬาสีสายสัมพันธ์น้อง-พี่...ชาวสร้างสรรค์เด็ก...เป็นอีกประเพณีหนึ่งของมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กที่จัดขึ้นทุกปี...เพื่อรวมใจและเติมแต่งรอยยิ้มให้เด็กน้อยและคนทำงาน... เด็ก ๆทั้งสองบ้าน...หนึ่ง...บ้านอุปถัมภ์เด็ก...บ้านอบอุ่นสำหรับเด็กผู้หญิง...อีกหนึ่ง...บ้านสร้างสรรค์เด็ก...บ้านที่บ่มเพาะเด็กผู้ชายด้วยกิจกรรมเกษตรเพื่อการพึ่งตนเอง...เด็ก ๆทั้งสองบ้านต่างรอคอยกิจกรรมนี้ด้วยความตื่นเต้นและสุขใจ... 

  
     เมื่อใกล้วันงาน  วันที่
16 มกราคม ทุกเย็นที่กลับมาจากโรงเรียน เด็กๆจะร่วมแรงร่วมใจกันฝึกซ้อม  บรรยากาศเต็มไปด้วยสีสันของความสุขความสามัคคีและเต็มไปด้วยจินตนาการ  คุณครูก็อำนวยความสะดวก อุปกรณ์การตกแต่งป้ายสี  เชียร์รีดเดอร์  เครื่องแต่งกาย และอีกมากมายเพื่อให้กิจกรรมได้บรรลุเป้าหมาย 

     
     ...วันครู...อังคารที่
16 มกราคม 2561...ณ บ้านสร้างสรรค์เด็ก  ลำลูกกาคลองสาม ปทุมธานี  เด็ก ๆและครู ร่วม ร้อยชีวิต  ก็มารวมกัน

       ...กิจกรรมการแข่งขันก็เริ่มขึ้น...กิจกรรมง่ายๆแต่สนุกสนาน...สานความสามัคคี...แพ้ชนะไม่สำคัญ...แต่เด็กและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้หอบเอาความสุขกลับไปนอนฝันดี...คุ้มค่าแห่งการรอคอย...

 

                          ...พบกันใหม่ปีหน้า...กับ...พวกเราชาวสร้างสรรค์เด็ก...