banner
อังคาร ที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 แก้ไข admin

...รำไทย...เชิญขวัญ...วันเด็ก...

 ...รำไทย...เชิญขวัญ...วันเด็ก...”  7 สี คิดดี  คิดส์เดย์ “...

     เด็ก ๆ จากบ้านอุปถัมภ์เด็ก  แสดงกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยบนเวทีกิจกรรมวันเด็ก   ในวันเสาร์ที่  13 มกราคม 2561  จัดโดย สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

ครูและเด็กๆรับมอบเงินสนับสนุนการศึกษา
สนุกสนานตามซุ้มต่าง ๆ