banner
จันทร์ ที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 แก้ไข admin

ห่อด้วยมิตรภาพ...เอื้ออารี

 
 
ห่อด้วยมิตรภาพ...เอื้ออารีย์   
ความรู้สึกดีๆ...ทีมีให้
ทั้งหมดนี้เป็นของขวัญ...รางวัลใจ
มอบให้ท่านวันปีใหม่่...จากใจจริง

...จากคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก...