banner
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 แก้ไข admin

...รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการบ้านสร้างสรรค์เด็ก 1 ท่าน....


1. เพศหญิง อายุ 30-40 ปี
2. วุฒิการศึกษา ระดับปวช.ขึ้นไป
3.หน้าที่ดูแลและพัฒนาเด็กชาย(วัยประถม)
4.พักค้างประจำที่บ้านสร้างสรรค์เด็ก คลองสาม ลำลูกกา ปทุมธานี
5. สนใจส่งใบสมัครที่
fblc_th@hotmail.com
โทร 02574-1381