15 At sa ganito, nang makapaghintay na may pagtitiis, ay nagtamo siya ng pangako. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 1 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog… Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Mga Hebreo 5 Mga Hebreo 7 → 1 Kaya't tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Cristo, at tayo'y mangagpatuloy sa kasakdalan; na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa, at ng pananampalataya pananampalataya sa Dios, 18 Palibhasa'y nagbata siya sa pagkatukso, siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. 3 Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan sa katawan. Hébreux 6:18 Interlinéaire • Hébreux 6:18 Multilingue • Hebreos 6:18 Espagnol • Hébreux 6:18 Français • Hebraeer 6:18 Allemand • Hébreux 6:18 Chinois • Hebrews 6:18 Anglais • Bible Apps • Bible Hub Version Louis Segond 1910 La Bible David Martin 1744 Darby Bible courtesy of CCEL.org. 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan.. 3 Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. The Certainty of God's Promise Hebrews 6. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 1 ... 6 At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, At sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Dios. 13 Sapagka't nang mangako ang Dios kay Abraham, palibhasa'y hindi niya maipanumpa ang anomang lalong mataas, ay ipinanumpa ang kaniyang sarili, 14 Na sinasabi, Tunay sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin kita.

louisville slugger solo 11 usa

Sennheiser Me67 Vs Me66, Globe Mallow Arizona, Moon Lesson Plans Middle School, Dr Joseph Barnes, Ims Indore Faculty, Best Thimbleberry Jam, Kinder Surprise Eggs Buy Online,