banner
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 แก้ไข admin

ข่าวสารสร้างสรรค์เด็ก เดือนกุมภาพันธ์ 2564

                                       

           ข่าวสารสร้างสรรค์เด็ก  เดือนกุมภาพันธ์ 2564

     May Humanity safely pass Covid - 19

                                           

     ต้นปี 2563 การระบาดรุนแรงของ โควิด – 19 รอบแรก  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กตระหนักถึงความยากลำบากในการดำรงชีวิตของผู้ด้อยโอกาส เด็ก ครอบครัว ผู้สูงวัย คนพิการ คนเร่ร่อนไร้บ้าน เราจึงลงพื้นที่ทำงานอย่างหนักทุกวันไม่เว้นแม้แต่วันหยุดเสาร์อาทิตย์  นำน้ำจิตน้ำใจของผู้มีใจบุญที่บริจาคข้าวสารอาหารแห้ง ผ้าห่มบรรเทาหนาวแก่คนไร้บ้านที่อาศัยนอนใต้สะพาน ป้ายรถเมล์ ริมทางสัญจรจากมือถึงมือได้เป็นจำนวนมาก  แม้เมื่อ โควิด – 19 กลับมาระบาดใหม่ในรอบสองในต้นปี2564  น้ำใจจากผู้ใจบุญก็ยังคงหลั่งไหลมาช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอย่างไม่ขาดสาย มูลนิธิฯก็ยังคงรุกสู่ชุมชน คนเร่ร่อนไร้บ้านอย่างต่อเนื่องเสมอและขอขอบพระคุณท่านผู้มีจิตเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมโลก  ร่วมเป็นกำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบทุกท่านและขอให้มนุษยชาติผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปอย่างปลอดภัย

  

   

     เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯลงปฏิบัติงานในพื้นที่มอบข้าวสารอาหารแห้งแก่เด็ก ครอบครัว ผู้สูงวัย ผู้พิการทางสายตา คนไร้บ้านในพื้นที่เขตดอนเมือง  รังสิต  ลำลูกกา  นนทบุรี  มีนบุรี และมอบชุดนักเรียนแก่เด็ก ๆในชุมชนที่ไม่ได้ไปเรียนเพราะไม่มีชุดนักเรียนใส่หลังจากโรงเรียนเปิดเรียนอีกครั้งหลังโควิดรอบสอง  ได้ส่งข้าวสารจำนวน 1,300 กก. ไปให้สภาเด็กและเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนใต้เพื่อนำไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม

                                      

“ครูนิด สถานีสัญชาติ “ ต้นแบบการทำงานเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือให้คนไทยตกหล่นได้รับสถานะบุคคล  การทำงานอย่างจริงจังที่หวังผลสัมฤทธิ์ทุกกรณีแม้จะมีความยากซับซ้อนในการสืบเสาะข้อมูลเพียงใดทั้งที่มีสถานะเป็นคนทำงานภาคประชาชนคนหนึ่งที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ จนทุกกรณีประสบผลสำเร็จทุกคนได้รับบัตรประจำตัวประชาชนเป็นใบแรกของชีวิต  การทำงานอย่างทุ่มเทนี้เป็นที่ประจักษ์แก่นายอำเภอ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี และคัดเลือกให้เรื่องราวการทำงานของ “ ครูนิด “ เป็นต้นแบบโดยผลิตเป็นสื่อของกรมการปกครอง ในรูปแบบคลิปวีดีโอความยาว 3 นาที เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ ทั้งนี้สื่อนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนต่อสู้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
   

     การทำงานกับเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส   การสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างมูลนิธิฯและหน่วยงานอื่นๆ  ช่วยให้การประสานงานระหว่างองค์กร การส่งต่อกรณีต่าง ๆ มีความคล่องตัวและรวดเร็ว  มูลนิธิฯในฐานะองค์กรที่ทำงานเชิงรุก มีฐานชุมชน มีกลุ่มคนยากจนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายชัดเจน  ในครั้งนี้มูลนิธิฯได้นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักกำกับและตรวจสอบในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไปมอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ครั้ง รวม       ครอบครัว แก่ชาวชุมชนริมบึงรังสิตและชุมชนคลองสอง ธัญบุรี  และช่วยครูข้างถนนเทศบาลนครรังสิตติดต่อประสานงานกับ พมจ.จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้การช่วยเหลือมารดาที่มีลูกพิการ จำนวน 2 คน โดยรับเด็กไปอยู่ในความดูแลของภาครัฐ เพื่อแบ่งเบาให้มารดาของเด็กได้สามารถหางานทำเลี้ยงชีพได้

   

     เด็กนักเรียนยุคนิวนอร์มอล  ครูประจำบ้านอุปถัมภ์เด็ก ครูประจำบ้านสร้างสรรค์เด็ก ครูในโครงการสะพานชีวิตซึ่งดูแลเด็ก ๆ ของเราร่วม 100 คน ได้จัดการเรียนการสอนขึ้นภายในมูลนิธิฯให้แก่ลูก ๆ แทนคุณครูที่โรงเรียน โดยทางโรงเรียนได้จัดแบบเรียนและแบบฝึกหัดมาให้ช่วยสอนในช่วงต้องกักตัวกันอยู่ที่บ้าน  เด็ก ๆ โชคดีมีครูดีคอยดูแลสอนหนังสือ


มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก  100/475 ซ.แจ้งวัฒนะ 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร.02-574-1381  E-mail : fblc_th@hotmail.com    Line : @fblc

ร่วมแบ่งปัน...ธ.ไทยพาณิชย์ / ถ.แจ้งวัฒนะ เลขที่ 324-2-53747-1

                 ...ธ.กสิกรไทย / ย่อยไอทีสแควร์ เลขที่ 762-2-01599-9