banner
พุธ ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 แก้ไข admin

ข่าวสารสร้างสรรค์เด็ก เดือนตุลาคม 2563

                                                                  ข่าวสารสร้างสรรค์เด็ก...เดือนตุลาคม 2563

“ LOVE  & HOPE “

 “ ชีวิตดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้...แต่ก็เป็นไปได้...เพราะความรักความหวัง”

   ด้วยพลังแห่งความรัก   มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กทุ่มเทพลังกายพลังความสามารถและองค์ความรู้เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่กำลังรอคอยชีวิตที่ดีกว่าด้วยความหวัง

    เดือนตุลาคมนี้ มีเรื่องน่ายินดีกับผู้ที่มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กให้การช่วยเหลือในหลายกรณี จากการทำงานอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ ด้วยการให้องค์ความรู้แก่ผู้นำชุมชน ให้ความช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วน และการนำเด็ก ผู้สูงวัยเข้าถึงสวัสดิการรัฐ

    มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กได้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านและเครือข่าย ในตำบลหนึ่งของจังหวัดสระแก้ว ว่าด้วยเรื่อง การเตรียมพยานเอกสารและพยานบุคคลเพื่อยื่นคำขอลงรายการสัญชาติไทย ช่วยเหลือลูกบ้านที่เป็นกลุ่มคนไทยไร้รากเหง้าและกลุ่มคนไทยไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 6 ราย มูลนิธิฯได้ช่วยดำเนินการจนแล้วเสร็จ 1 ราย เป็นชายวัย 52 ปีได้รับบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว  นั่นหมายถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะได้ตามมาและกรณีนี้จะเป็นผลสืบเนื่องถึงอีก 3 รายที่จะได้บัตรประจำตัวประชาชนเป็นกรณีต่อไปในเวลาอันใกล้  เนื่องเพราะเป็นบุตรของชายวัย 52 ปีที่กล่าวมา และผู้นำชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการช่วยเหลือลูกบ้านที่เหลือต่อไป

 

                       ในด้านการทำงานเชิงรุก  พาคนเข้าถึงสวัสดิการรัฐ มูลนิธิฯได้นำบิดาเด็กหญิงวัย 7 เดือน ซึ่งขาดความรู้เรื่องการขอรับเบี้ยอุดหนุนเด็กแรกเกิดไปลงบันทึกการเป็นผู้ปกครองลูกที่ สภ.ปากเกร็ดเพราะมารดาเด็กไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน จากนั้นไปขอลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดต่อที่เทศบาลนครปากเกร็ด รอการอนุมัติจากกระทรวง พม.ในอีก 2 เดือนข้างหน้า ครอบครัวนี้ก็จะได้รับเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูบุตรเดือนละ 600 บาทจนกว่าเด็กจะอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์  และได้ลงชุมชนชายขอบในบริเวณเขตสายไหม พบชายสูงอายุ 3 ราย มีอายุ 62 ,63 ปี แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ ซึ่งมูลนิธิฯจะดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

 

                      ในการให้ทุนการศึกษา มูลนิธิฯเป็นส่วนเชื่อมระหว่างผู้ใหญ่ใจดีกับเด็กและเยาวชนยากจน  กรณีนางสาวปิยะดา  น้อยพลาย ได้รับโอกาส รับทุนการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เริ่มศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1จนปัจจุบันกำลังจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต และกำลังจะไปปฏิบัติหน้าที่พลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป
  

“เรียนจบแล้วจะทำงานเลยค่ะ ต้องหาเลี้ยงตัวเอง ในระหว่างนี้เตรียมตัวไปสอบ Toeic ielts ไว้ยื่นสมัครงานเอกชน ส่วนงานราชการตรงสายที่เรียนจบออกมาก็ต้องรอสอบคัดเลือกในแต่ละรอบ หลังจากทำงานสักพักเมื่อมีเวลาและทุนทรัพย์อยากเรียนต่อปริญญาโทค่ะ ยังมีเรื่องที่อยากเรียนรู้อีกเยอะค่ะ...หนูขอขอบพระคุณผู้ให้ทุนการศึกษาหนูเป็นอย่างสูงที่ทำให้หนูมีโอกาสทำตามฝัน...”

 

                 บ้านพักเด็กชาย-หญิง  บ้านอุปถัมภ์เด็กและบ้านสร้างสรรค์เด็ก เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองได้รองรับเด็กซึ่งกำลังอยู่ในภาวะวิกฤติ มูลนิธิฯได้ช่วยเหลือเร่งด่วน ฟื้นฟูสภาพร่างกายจิตใจและพัฒนาให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมหลากหลายในแต่ละเดือนเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตควบคู่ไปกับการศึกษาภาคบังคับ... 

 

                มูลนิธิฯรับบริจาคของเหลือใช้เพื่อส่งต่อให้ผู้ขาดแคลนนำไปใช้ ส่วนที่เหลือนำมาจำหน่ายให้กับผู้มีรายได้น้อยในราคาย่อมเยาว์  รายรับจากการจำหน่ายดังกล่าวในเดือนตุลาคม 2563 มีจำนวนเงิน 14,223 บาท โดยเงินจำนวนนี้จะนำมาเป็นทุนสำหรับอาหารเด็ก

                ชาวมูลนิธิฯจะขอเป็นตัวแทนให้กับผู้มีจิตศรัทธานำความช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์และเครื่องอุปโภคบริโภคส่งต่อไปยังผู้ด้อยโอกาสในสังคมต่อไป.....