banner
บทความ
26 / ส.ค. / 2558 Mobile reviews admin

ศูนย์เด็กก่อสร้างนานาชาติ ของเด็กลูกกรรมกรก่อสร้าง

ด้วยโครงการศูนย์เด็กก่อสร้าง มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในบ้านพักของกรรมกรก่อสร้างอีกครั้งในช่วงปี 2550 เป็นต้นมา แต่เดิมเด็กที่เข้ามาใช้บริการร้อยละ 90 เปอร์เซนต์ เป็นเด็กไทย มีเด็กต่างด้าวเพียงเล็กน้อย แต่สิ่งที่เห็นอย่างเด่นชัด

อ่านต่อทั้งหมด +
13 / ส.ค. / 2558 บทความ Mobile reviews admin

ใบเกิด..ความสำคัญกับเด็กเร่ร่อนต่างด้าว

การเป็นครูข้างถนนที่เดินพื้นที่ประจำ ได้รับรู้ รับทราบ มาตลอด แต่ด้วยความไม่ชำนาญด้านกฎหมาย กฎระเบียบ จึงต้องมีการอ่าน ศึกษา ถามผู้เชียวชาญส่วนมากก็จะตอบไปขอไปที จึงจำเป็นต้องลงมือทำที่ละขั้นตอน และต้องทดลองทำที่ละเคส โดยอาศัยพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร์(ฉ

อ่านต่อทั้งหมด +
20 / ก.ค. / 2558 บทความ Mobile reviews admin

กระเป๋าสองใบ...สู่งานวิจัย

แต่ละคนมีชีวิตที่ไม่เหมือนกัน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ ครั้งนี้ในการมารับงานครูข้างถนนก็เช่นเดียวกันที่มีเสียงมากระทบโสตประสาทว่า เธอทำวิจัยเรื่องเด็กเร่ร่อน เธอต้องได้สัมผัส เธอต้องมาดูแลโครงการครูข้างถนน นี้ถึงจะบอกได้ว่าเป็นทั้งนักวิชาการและนักปฏิบ

อ่านต่อทั้งหมด +
15 / ก.ค. / 2558 บทความ Mobile reviews admin

ชีวิตคนค่าเท่ากันไหม

ขึ้นชื่อว่าถนน ทุกคนที่ใช้ถนนคงได้เห็นถึงความสกปรก ขยะก็เต็ม สีดำที่เห็นเกาะพื้นดำสนิทมาก เวลาใครจะนั่งลงสักครั้งก็คงเห็นว่า นั่งลงไปได้อย่างไร แต่ถนนในกรุงเทพมหานครเป็นสิ่งที่ช่วยให้คนมีอาชีพทำมาหากินตั้งแต่ นั่งพัก แต่มีคนกลุ่มแม่และเด็กเร่ร่อนต่างด้

อ่านต่อทั้งหมด +
10 / มิ.ย. / 2558 บทความ Mobile reviews admin

สถานการณ์การคุ้มครองเด็กต่างด้าวที่เดินทางเข้าประเทศไทยโดยลำพังหรือแยกจากผู้ปกครอง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สถานการณ์การคุ้มครองเด็กต่างด้าวที่เดินทางเข้าประเทศไทยโดยลำพังหรือแยกจากผู้ปกครอง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อ่านต่อทั้งหมด +
10 / มิ.ย. / 2558 บทความ Mobile reviews admin

การพัฒนาศักยภาพเด็กด้อยโอกาส เด็กชายขอบ เพื่อเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน

การพัฒนาศักยภาพเด็กด้อยโอกาส เด็กชายขอบ เพื่อเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน

อ่านต่อทั้งหมด +
10 / มิ.ย. / 2558 บทความ Mobile reviews admin

สถานการณ์การคุ้มครองเด็กต่างด้าวที่เดินทางเข้าประเทศไทยโดยลำพังหรือแยกจากผู้ปกครอง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สถานการณ์การคุ้มครองเด็กต่างด้าวที่เดินทางเข้าประเทศไทยโดยลำพังหรือแยกจากผู้ปกครอง

อ่านต่อทั้งหมด +
9 / ก.พ. / 2558 บทความ Mobile reviews admin

ครูพงษ์ จากเด็กด้อยโอกาส สู่ครูข้างถนนแห่งหัวลำโพง

จากลูกคนงานก่อสร้างที่ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ ต้องคอยอพยพตามพ่อและแม่ไปตามเพิงพักคนงานที่ต่างๆ จนวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก นอกจากโอกาสทางการศึกษา เขาได้ค้นพบคำว่า \\\\\\\\\\\\\\\'ชีวิตใหม่\\\\\\\\\\\\\\\' ที่นี่ จนถึงปัจจุบันเข

อ่านต่อทั้งหมด +
9 / ก.พ. / 2558 บทความ Mobile reviews admin

สถานีสัญชาติ

มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรหนึ่ง ที่ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาในด้านต่างๆ โดยการรับเรื่องราวร้องทุกข์และรุกเข้าทำงานในชุมชน ซึ่งปัญหาหนึ่งของการทำงาน จะพบคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีเอกสารแสดงตน ไม่มีใบเกิด ไม่ม

อ่านต่อทั้งหมด +
9 / ก.พ. / 2558 บทความ Mobile reviews admin

ครูข้างถนน

มูลนิธิฯได้เป็นผู้ริเริ่มทำงานครูข้างถนนขึ้นในประเทศไทย ทำงานช่วยเหลือและดูแลเด็กเร่ร่อน· เด็กขอทาน เฝ้าตรวจตรา ติดตามปัญหาเด็กอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่รังสิตซึ่งเป็นพื้นที่ทิศเหนือของกรุงเทพมหานครมีความเจริญเติบโตและขยายเมืองอย่างรวดเร็ว เป็

อ่านต่อทั้งหมด +
กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>