banner
อังคาร ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 แก้ไข admin

รับสมัคร ครูดูแลเด็กหญิง

 

รับสมัคร ครูดูแลเด็กหญิง
ประจำบ้านอุปถัมภ์เด็กหลักสี่


คุณสมบัติ
- จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี  ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์
  จิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ นาฏศิลป์ คหกรรมศาสตร์ 
- เพศหญิง
- อายุไม่เกิน 35 ปี (โสด) ดูแลเด็กหญิง
- ประจำบ้านอุปถัมภ์เด็ก
- สามารถอยู่ประจำดูแลเด็กได้  มีความอดทน  รักและเข้าใจเด็ก
  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน
 

สนใจส่งประวัติมาตามอีเมล์ด้านล่างนี้
โทร : 02-5741-381
E-mail : rattana_palung@yahoo.co.th
               fblc_th@hotmail.com

รายละเอียดเกี่ยวกับบ้านอุปถัมภ์เด็ก